Tag: ierburi

RețeteZămuri

Suppa (ciorba) de erburi – rețetă din 1857

  Pune în tr’ unâ olâ micâ de fertu erburi bine curâtite si spâlate; si anume unâ portiune bunâ de cerefoiu,1 macrisu,2 unu pâstinacchiu, una morcovâ (morconiu) si pucintelu de selleru, tóte tâiate mânuntu; pune tóte ...

many kinds of best quality replica watches.

richard mille replica