Altădată

Locuri de distracție din Mahalaua Calicilor

Așa cum lesne se poate presupune, a existat și un punct zero al destinului acestei zone atât de năpăstuite numite […]