Cum se făcea ciocolata în România anului 1806

În urmă cu 12 ani apărea la editura Jurnalului Național, în transliterarea semnată de Dr. Anna Borca și cu un cuvânt înainte de Simona Lazăr, „Cărticică folositoare” – ediție bibliofilă. Apărut la finalul domniilor fanariot, volumul cuprinde „Vro câteva meșterșuguri și sicreturi mari, pre care întâi le-am cercat pe toate și apoi le-am tălmăcit pre limba Rumânească”

„Tipărită pentru întâia oară acum două secole (pe pagina de titlu este menționat: «Găsindu-să dată fiind în tipariu în vremea Luminatului Domn, Ioan Constantin Alecsandru, în Valahia, 1806», lucrarea (…) are înscrise pe cotor două cuvinte «Cărticică folositoare». Cât de utilă s-a dovedit a fi în epocă tipărirea unei astfel de lucrări de «iconomia casei» ne-o spune o mențiune de pe pagina de titlu a celei de a doua ediții (…): «De folos nu mic s-au socotit a să da și de a doua oară în tipariu 1825, Cu toată cheltuiala Dumisale Hristea Teodor»”, se arată în cuvântul înainte al ediției din 2005, semnat de – colega noastră de site – Simona Lazăr.

Întâmplător ori ba seria de „meșterșuguri și sicreturi mari” începe cu cele culinare, iar primul se referă la ciocolată.
Ciocolata cum se face
Să iai o jumătate de ocă cacaua, să pui într-o piuliță caldă și să iai o litră de zahar și o bucățică vanelie și două dramuri de ținamom, adecă scorțișoare, și să le pisezi. Să le faci ca o unsoare, cu apă și să le fierbi la foc moale. Și pre urmă să le faci turtișoare și avea ciocolată”.
https://gastroart.ro/2017/06/30/pranzuri-diplomatice-maiorescu/
 

Cea mai veche rețetă de înghețată din România (1841)

Scroll to Top