Secretul cafelei „de calitate superioară”, după o carte din 1806

Secretul cafelei de cea mai bună calitate – așa cum apare el într-un volum tipărit la 1806, republicat la 1825 și readus în atenția publicului în anul 2005 (la Editura Jurnalul) – are să vă surprindă, cu siguranță.
„Cărticica folositoare” – numele sub care o întâlnim în scriptele Bibliotecii Academiei – este prima carte de „iconomie dumesnică” sau „iconomia casei” publicată la noi, dar e departe de a fi o producție proprie. E doar traducerea unei cărți leșești (poloneze), făcută de un oarecare Gavriil Vinețchi, slujitor de origine polonă al domnitorului fanariot Constantin Ipsilanti, care l-a urmat pe acesta atât în vremea în care ocupa tronul de la Iași, cât și la București. (Ca fapt divers: reprodusă integral, o vom regăsi și în volumul „Iconomia dumesnică” al postelnicului Manolachi Drăghici, care îi adaugă alte sfaturi culese de prin alte cărți de gen ale Europei).
Metoda descrisă în „Cărticica folositoare” va fi fost, probabil, de folos stăpânelor de casă mare, care voiau să-și impresioneze „mosafirii”, deși nu aveau acces la cea mai bună cafea a epocii, cea de Yemen. Cel puțin asta reușim să pricepem din cele câteva rânduri care se află, practic, în deschiderea primului capitol – „Vro câteva  merșteșuguri și sicreturi mari, pre care întâi le-am cercat pe toate și apoi le-am tălmăcit pre limba Rumânească.

Secretul cafelei: Cafea franțozească să facă ca nimenea să nu cunoască că nu iaste emen

„Să iai cafea franțozească, să o pui întru o oală de pământ zmălțuită și să torni apă fiartă peste ea. Și să o amesteci de vreo câteva ori. Și pe urmă să scurgi apa aceea și să o usuci la soare cafeaua, sau la altă căldură. Și să pui să o prăjești și nimenea nu va putea să cunoască că nu iaste cafea emen”.
*) Rețeta este reprodusă după volumul „Cărticică folositoare”, Editura Jurnalul, transliterare și glosar de dr. Anna Borca, Cuvânt înainte de Simona Lazăr.București, 2005.
Vezi și
https://gastroart.ro/2017/07/09/surogatele-de-cafea/
Citește AICI mai multe texte scrise de Simona Lazăr

Scroll to Top