Învățătură sau povățuire pentru facerea pâinii, Iași, 1818

Mi-a atras atenția doamna Simona Lazăr asupra acestei tipărituri ce a împlinit fix 200 de ani, pe care o menționează Dimitrie Iarcu în Bibliografia Chronologică Română sau Catalogu Generalu de Cărțile Române, editia a II-a, 1873. Cercetând puțin povestea, tot doamna Simona Lazăr a descoperit și cele câteva date de mai jos pe unul din cele mai interesante și importante site-uri de profil: tiparituriromanesti.wordpress.com, o sursă inegalabilă de informații despre textele noastre vechi, pe care vă recomand să o citiți.

„Învățătură sau povățuire pentru facerea pâinii ceii de obște mai neagră, pentru cea albă de casă; pentru făina cea spre întrebuințarea bucatelor; pentru hrisi, și altele, din cartofle; pentru sămănatul lor, lucrarea și păstrarea lor. Alcătuită de cătră G. Hristian Albert Rukert în limba nemțească, acum întâi tălmăcită întru cea grecească, de cătră Dimitrie Samurcaș logofăt. 1818. Februarie. 14. În Tipografiia sfintei mitropolii în Iași.
Cartoflile sânt ceale mai alease și mai făcătoare de bine a Americii daruri. Locul lor iaste în America cea despre amiazăzi. La 1585 le-au adus englezii întru cea dintâi dineoară în Evropa, de abiia cu puțini ani mai înainte, în Țara Nemțească, ca un lucru mult folositoriu, și de mare trebuință au început a le lucra, și văzindu-să a fi o hrană mult folositoare, atât pentru oameni, cât și pentru dobitoace, s-au lățit mai întru toată lumea, căci să fac în oricare pământ, și însuși în munți unde nu rodesc alte fealuri de sămănături.
Bine voiască Dumnezeu, a să lăți lucrarea lor pretutindenea, fiind de mare folos la tot neamul omenesc, urmând cu toții învățăturii aceștiia, pentru care alcătuitoriul în destui ani s-au ostenit, vrând ca să înlesnească facerea a multor fealiuri de pâine, și bună lucrarea lor spre înmulțire.”
Sperăm să revenim cu mai multe amănunte, poate și cu o transliterare completă. Dacă știți mai multe despre acest document nu vă sfiiți să ne contactați.
https://gastroart.ro/2018/10/07/ce-tipuri-de-paine-se-comercializau-la-finalul-secolului-al-xviii-lea/

Scroll to Top