Harta ciorbeiZămuri

Zupă dulcie die găină cu thipăruși umplutie

Unul dintre cei mai importanți cercetători ai gastronomiei locale vechi, Mircea Groza ne prezintă o zamă din zona Sălajului, în graiul vechi și pitoresc cu care ne-a învățat.

” – Api, ț-oi spunie, fătumnieu, ț-oi spunie cum să faci o zupă pă care n-o fac mulț! Abunăsamă că-i on ptic mai mult die lucru pân-o faci, da-ț spui io că să plătie! Aleji o găinușă mai tânărucă, nu mare tare. O dubălești binie după ce o opărești. Amu, c-o rămas fără penie, o pârlești să schepti și die condieiele mai mânănțăle care o scăpat di la dubălit. Aviea măicuța on blid die pleu în care puniea on păhăruț die șpir rămas di la făcutu pălincii. Șpiru ista îl țâniea, săraca, să-și frece gerunțîî că aviea, bdiata die iea, mătrici. Noa, da mai puniea, cum îț spui, șpir și în blid, îl aprindiea și așe pârle găina! Când nu iera șpir aprindieam on poptiruș, făcieam și noi cum putieam! Așe! Ai corățat găina, amu a hi musai s-o dărăbulești. Mai dintâi descheț di cătă găină tieptu și-l pui dietilindi. Aista nu-l pui în zamă că îi mai săc, da-i face din iel scrijele friptie-n prezli ș-api cu oarice pere tosonitie a hi ș-asta o mâncare, dreptu-i? Tai pticioarile di la găină și diesfaci cărnița di pă cioantie. Pregătești așe pântu zupă cioantile ieste, grumazu, spatile, curu, capu binie pârlit, ariptile, a hi bugăt pântu o zupă dulcie, să iasă o zupă limpedie ca lacrima! O faci cum ț-am mai spus cu zărzăvaturi, cu tăt ce trebe: morcoz, petrinjei, țeler, ciapă, o thipărușe, ai, nieapărat ai, frunză die țeler. Zâs-am tăt? E!, mai pui sare și boabe die thiperi. Musai trebe să iasă o zupă bună! Da’ opărești carnia naintie die o-a punie în oală! Și hierz zupa tare, tare încet, că ai cie face în vremea asta, nu ti tieme!
Corățăști o ciapă dhigană ș-o thipărușe roșie. Le speli și le tai scrijele mari. Le friji în oloi numa’ cât să să moaie. După ce s-o răcorit o țârucă le dai pân moșina die tocat. Le pui iară în oloiu în care le-ai fript și pui păstă iele carnia ce o-ai luat di pă pticioare și pă care o-ai tocat și pă iea. Le amesteci, pui sare, thiperi, petrinjel verdie mânânțăl, iar amesteci și mai pui razalăi opăriț. Iesă on aluat fain numa’ bun die băgat în thipăruși. Thipărușile le aleji mai mânânțele, le speli, le tai on căpăcel așe cât să poț scoatie cotoru, le corățăști pă dinlontru die sămânță, or hi bunie numa’ die umplut! Auz! Spusu-ț-am că din cotoarele ieste die thipăruș poț face o tocană? Mai ales când ai mai multie, toamna când faci thipăruși umplutie cu cureti pântu iarnă. Die nu ț-am spus , ț-oi spunie die altăoară. Noa, cum îț spui umpli cu aluatu ista thipărușile. Strecori zupa care s-o gătat die hiert, pui thipărușile la hiert în zupă, le lași să hiarbă cătingan. Când să arădică diasupra în oală, thipărușile-s gata hierte! Iestimp poț piguli cărnița di pă cioantile ce-o hiert. Iară morcozîî îi poț tăie și poț, die vrei, să-i pui în zupă. Io din zupa hiartă mâncam numa’ ciapa și capu. Da capu să aibă și uătii în iel! Noa, nu râdie, nici nu știi tu ce dulci îs uătii di la găină! Da și di la mniel! Tu văd că scoț uătii naintie die a punie capu la hiert. Rău faci! Nu știi tu ce ptierz!
Noa zama aiasta-i tare dulce! Și limpedie. Nu mulț fac zamă die thipăruși umplutie! Mai mult să fac thipăruși umplutie scăzutie, cu zoaft die porodici.

Da’ trebe să-ț spui că poț face zamă die thipăruși umplutie și die post. Mai ales amu că afli pân pădure atâitia hiribe. Ni numa’ cum faci! Tai mânânțăl o ciapă, tai coștie mnici o thipărușe, verdie, roșie, galbână, die care ai. Răzălești doi morcoz. Le pui pă tăitie înt-on laboș cu oloi și le călești. Pui sare și thiperi, poț punie și on colb die cimbru uscat. Pui păstă iele hiribele pă care le-ai tăiet coscuță mnici, mnici. Le mai friji laolaltă și să mai pui și o porodică răzălită uări tăietă. Poprica dulcie, petrinjelu și morareu verdie să nu lipsască! Dacă ai razalăi die post, adeca fără uou, punie o mână după ce i-ai opărit. Poț punie și rișcaș die n-ai razalăi. Mai pui și on uou să le țâie pă tăitie laolaltă. Noa, amu ai cu ce umple thipărușile pă care le corățăști cum ț-am spus. Da’ faci o zamă numa’ cu zărzăvaturi, în zama asta hierz thipărușile umplutie. Cătă când o hiert thipărușile pui o finjie die zamă die porodici, mai dai on clocot și ai gătat zama die thipăruși umplutie. Die post!
Să Vă deie Dumniezo putiere-n cioantie și bucurii!”

Ciorba la români

Share:

Leave a reply

many kinds of best quality replica watches.

richard mille replica